Grubość dach odwrócony tynku ma także znaczenie

2019-09-27

Dach płaski z membraną EPDM jest trwały, funkcjonalny, nie wymaga konserwacji i cechuje się najdłuższą żywotnością wśród wszystkich dachów. Skośny dach zielony z odwróconym układem warstw stanowi ciekawą odmianę ocieplenia połaci metodą wierzchnią, a więc ponad krokwiami i umożliwia efektowne wyeksponowanie więźby dachowej we wnętrzu. Grubość dach odwrócony tynku ma także znaczenie. Ich układ jest także uzależniony od rodzaju i konstrukcji stropu lub dachu, na którym ma powstać dach zielony. SUPER DACH to firma z dużym doświadczeniem w branży dekarskiej. Oba rozwiązania są poprawne, jednak w nowych budynkach stosuje się zazwyczaj odwrócony układ warstw. W obliczu ostatnich zmian klimatycznych i postępującego zanieczyszczenia środowiska warto jednak rozważyć na płaskim dachu nie klasyczny taras, ale dach odwrócony, pokryty roślinnością. Dach zielony może powstać zarówno na dachu (stropie) klasycznym, jak i odwróconym. Dach zielony, zarówno intensywny jak i ekstensywny, ma dosyć dużą wagę. Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast. Zapewniamy profesjonalne wykonawstwo bez względu na to, jakiego typu dach jest określony w projekcie. Oba rodzaje dachów różnią się między sobą także grubością warstwy glebowej. Płaski dach wentylowany jest dachem dwupłaszczyznowym. Warstwy kształtują się tutaj następująco: strop, hydroizolacja, warstwa ślizgowa, termoizolacja. Grubość substratu w dachu intensywnym wynosi od 15 cm do nawet 100 cm, z tego powodu dach ten jest dosyć ciężki. Mata wegetacyjna dostarczana jest w stanie w pełni zielonym, co oznacza że maty takie mogą z powodzeniem być stosowane jako dach zielony i od razu widać efekt ich instalacji. Na prawidłowo wykonany dach zielony składa się nie tylko bardzo wytrzymała konstrukcja, ale także odpowiednia kolejność poszczególnych warstw. Płaski dach niewentylowany zwany ciepłym charakteryzuje się wykonaniem. Wyżej opisano przykładowe i najczęściej stosowane warstwy dachów zielonych. A jaki konkretnie powstaje taki dach odwrócony? Odwrócony układ warstw przypomina rozpowszechnione rozwiązanie stosowane na stropodachach. Z tego powodu konstrukcja stropu lub dachu, na którym ma powstać dach zielony, musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, by przeniosła wszystkie obciążenia. Płaski dach niewentylowany wykonuje się w spadku od 0 do 10%. Mamy więc tutaj następujące warstwy: strop, paroizolacja, termoizolacja, hydroizolacja, a na tym warstwy dachu zielonego.

@ Copyright 2018