Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi strategia firmy tradycyjnej, czy biznesu elektronicznego, to podstawowe zasady jej tworzenia będą takie same, a przynajmniej bardzo podobne

2019-11-14

Wielu osobom strategia marketingowa kojarzy się z zakurzonym, 70-stronicowym dokumentem, schowanym gdzieś na dnie zapomnianej szuflady. Firmy rozwijają się na ogół organicznie, bywa że działalność, która firmie dała początek, z czasem staje się działaniem mniejszościowym, lub mniej rentownym niż inne. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi strategia firmy https://akatconsulting.pl/oferta/strategie_rozwoju_przedsiebiorstw/50 tradycyjnej, czy biznesu elektronicznego, to podstawowe zasady jej tworzenia będą takie same, a przynajmniej bardzo podobne. Tematem kolejnego spotkania przedsiębiorców była strategia firmy i wyzwania w jej operacyjnym realizowaniu w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Wasza strategia marketingowa wcale nie musi być opasłym tomiskiem! W największym uproszeniu, strategia marketingowa powinna zawierać priorytety, czyli najważniejsze cele, jakie chcecie osiągnąć, oraz sposób ich realizacji. Kolejny element, który powinna zawierać Twoja strategia marketingowa, to grupa docelowa. Strategia to nic innego jak plan działania i sposób na „bieżączkę”, który w nawale bieżących spraw pomaga trzymać kurs na kwestie ważne z perspektywy rozwoju Waszego biznesu. Strategia firmy musi obejmować również zagadnienie grupy docelowej. Jak tworzyć strategię firmy w małym przedsiębiorstwie? Oczywiście, że strategia biznesowa, zwłaszcza w przypadku rozwijających się firm, często jest oparta na nowych rynkach i na nowych klientach. Strategia jest efektem planowania, co przypomniało zebranym cytat przypisywany Eisenhowerowi: plan jest niczym, planowanie – wszystkim. Opracowanie strategii działu HR rozpatrzmy na przykładzie jednego z elementów strategii hipotetycznej firmy zajmującej się telefonią komórkową. Tak jak wspominałam we wstępie do tego artykułu, każda strategia marketingowa to tak naprawdę priorytety na określony przedział czasowy, oraz plan ich realizacji – czyli plan działania. Strategia dla MŚP powinna mieć kilka kartek i być poplamiona kawą, co wskazuje na to, że ktoś do niej zagląda. Jednym z kluczowych celów strategicznych firmy Henkel będzie rozwój działalności na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Strategia firmy jest bardzo ważna. Strategia firmy jest ściśle zależna od klienta. W niepewnym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, kluczowym czynnikiem przyszłego sukcesu firmy Henkel będzie zwiększenie zdolności organizacji do elastycznego reagowania. Definiowanie pojęcia strategii firmy ewoluowało od lat pięćdziesiątych. Strategia marketingowa, przykłady i wszelkie kwestie związane z jej tworzeniem już od pewnego czasu wzbudzają wśród Was coraz większe zainteresowanie.

@ Copyright 2018